Nyhedsbrev forår 2021

Kære venner og interesserede i Hospicehjemmet

Foråret er kommet og vi byder det velkommen med lidt nyt fra Hospicehjemmet. Vi har haft online bestyrelsesmøde hver anden uge og har arbejdet koncentreret med projektet trods udfordringen med de online møder.Det er vigtigt for os, at I får en opdatering, om hvad der rører sig i projektet, vi har nemlig stadig et stort behov for jeres opbakning.

Der er sket lidt forandringer i bestyrelsen, men kampgejsten er stadig lige stor.Peder er blevet næstformand, Magdalena holder barselsorlov og Amber er kommet til med sin store viden om tal og er nu vores revisor.

Hvad har vi så arbejdet med den sidste tid:

• Alt det praktiske er nu på plads, så vi kan bygge i Vesterlund. Vi mangler byggetilladelsen, men når vi søger, skal der bygges inden for 2 år.

• Ansøgning om byggetilladelse er klar til at blive sendt.

• Vi har kontakt med nogle investorer, som er interesseret i vores projektet, men da vores økonomi endnu er lidt usikker, kan de ikke siger ja lige nu.

• Drøftelse af døgntakst med fagpersoner.• Økonomiske beregninger og udarbejdning af budget.

• Vi har fået kontakt med patientforeninger.• Vi har skabt kontakt med speciallæge, Kristoffer Marsaa, som arbejder ved Rehpa. (Videnscenter for Rehabilitering og palliation).

• Online møde med Lokalpolitikere.

Vi oplever stor opbakning fra patientforeninger, fagpersoner, speciallæger og fra lokale, men vi har behov for alt den opbakning vi kan få. Derfor vil vi så gerne, at I underskriver et støttebevis, som I kan finde på vores hjemmeside og i linket herunder:

http://hospicehjemmet.dk/Stoettebevis.pdf

Er du fagperson, og vil støtte vores projekt, så kontakt os gerne, og bliv en del af vores fagnetværk.

Det betyder utrolig meget for os, at vi får opbakning fra både private og fagpersoner, som mener der er behov for et sted, som Hospicehjemmet, da det er et argument i forhandlinger med f.eks. regioner.

Med ønsket om en dejlig fremtid

Med venlig hilsen
Bestyrelse Hospicehjemmet.

http://www.hospicehjemmet.dk/Nyhedsbrevforaar2021.pdf