Formålsbeskrivelse

Formålsbeskrivelse for Hospicehjemmet Ebenhaezer

Med udgangspunkt i kristne, diakonale værdier ønsker vi at skabe et nyt, specialiseret tilbud til patienter med komplekse palliative behov, som er opstået på baggrund af længerevarende og kroniske, livstruende sygdomme. Vi kalder det et Hospice-light.

Hospicehjemmet skal tilbyde trygge rammer, omsorg og kærlighed til den enkelte patient og deres pårørende, og skal give rum til ”den svære samtale”. Hjemmet skal sikre, at patienterne kan fastholde deres selvbestemmelsesret, og bevare egne normer og værdier. Det skal etableres i flotte naturomgivelser, der kan bidrage til at skabe den rette stemning og harmoni – og understøtte en eventuel opblomstring.

Hjemmet skal drives rentabelt og økonomisk ansvarligt, og skal hvile i sig selv. Driften skal baseres på et specialiseret fagpersonale, der kan sikre en specialiseret palliativ behandling. Hjemmet skal formå at inddrage frivillige, og udvikle det gode samarbejde med lokalområdet. Der skal skabes råderum til at afprøve og udnytte nye teknologier, og hjemmet kan kunne fungere som hjemsted for forskning i palliativ indsats til patienter med længerevarende og kroniske, livstruende sygdomme.

Kærlig hilsen

Bestyrelsen