Eksperter efterlyser indsats

Eksperter efterlyser mere palliativ indsats på tværs af kroniske sygdomme. Det er hospicehjemmets ønske at være en del af denne indsats.. https://ugeskriftet.dk/videnskab/palliativ-indsats-er-alle-ogsa-patienter-med-livstruende-medicinsk-organsvigt?fbclid=IwAR3KUopzZg2DBgend8uRZ222glvYiT7YThSrpLXuJI2TVLsJXlC8DYZ61sk