Når Hospicehjemmet er bygget, kan du søge en lejlighed. For at blive beboer skal du have en henvisning fra din hjemkommune og du skal opfylde visitationskriterierne, som er beskrevet under menu “visitationskriterier”.

Vi ønsker hjemmet bliver et sted, hvor du og dine pårørende kan føle jer hjemme. At du som beboer får mulighed for at gøre  det du selv kan, og kan få hjælp af sundhedspersonalet når du får behov for støtte eller hjælp.

Vi vil gå i dialog med dig og dine pårørende, så du føler at der er omsorg til dig og dine kære. 

Hospicehjemmet vil stå for alt det praktiske vedr. indkøb, tøjvask og forplejning. Senere kommer der en mere detaljeret beskrivelse af omkostningerne.

Tegning af lejlighed