Når en person, af kommunen, bliver visiteret til at komme på plejehjem, har de ret til selv at vælge hvilket (fri)plejehjem de ønsker at flytte ind på, også uden for deres hjemkommune.

Målgruppen er sen-terminale (1 års restlevetid) beboere med somatisk livstruende sygdom, eksempelvis patienter med KOL, hjertesygdom, parkinson, ALS m.v.- men ikke demente. 

Eksempel - Geerlinghospice (Organisation Sevagram) - Holland