I mange år har vi gået med tanker om, at der er behov for et hjemligt hjem for mennesker med en kroniske livstruende sygdom, som er kommet i sen-terminale fase og har behov for palliativ pleje, hvor pleje og omsorg ikke mere er muligt i eget hjem. I 2017 besluttede vi, at de tanker, som er lagt i vores hjerter, skal blive til virkelighed. Vi er nu en bestyrelse, som består af 7 engagerede mennesker, alle med forskellig baggrund og kompetencer.

 

Projektet er inspireret af Hollandsk koncept.
Projektet vil overføre det hollandske koncept til danske forhold, og opføre et Hospicehjem, da der er et stort behov. I Holland er der mulighed for at få tilbudt palliativ pleje på et Hospice på forskellige niveauer. Specialiseret, som vi også kender det her i Danmark og så på basale niveauer. Alle skal have mulighed for at få tilbudt palliativ pleje, også når de ikke længere ønsker at bo i eget hjem. I Holland har de derfor f.eks. palliative afdelinger på et plejehjem, eller et lille Hospice, som er organiseret af frivillige, hvor hjemmeplejen kommer forbi, men ellers er det frivillige, som er omkring patienterne. Den sidste del er ikke muligt at etablere i Danmark. Derfor har vi set på hvordan vi så kan gøre det. Vi vil derfor gerne skabe et hjem med sundhedspersonale f.eks. hjælpere, assistenter, sygeplejersker og pædagoger. Hos os bliver det muligt at bo i længere tid, blot man har fået diagnosen livstruende kronisk sygdom og er i sen-terminal fase. Ofte opleves det, at patienter der får en god lindrende behandling i trygge, rammer blomstrer op og får en stabil periode. 

Vi ønsker, at tilbyde et hjem med varme, hjemlige omgivelser og hvor der gives personlig omsorg til den enkelte beboer, men også at der gives omsorg til deres pårørende. Der er personale døgnet rundt i huset. Frivillige er vigtige samarbejdspartnere for hjemmet og sammen med de pårørende vil vi sørge for, at den enkelte beboer føler sig hjemme. Alle ønsker at kunne blive boende hjemme, men når situationen ændrer sig, og der ikke længere er mulighed at være i eget hjem, er det vigtigt, at finde et sted, hvor man føler sig hjemme. Det er hvad Hospicehjemmet Ebenhaezer ønsker, at tilbyde, at vores beboer føler anerkendelse, at de stadig har selvbestemmelse over eget liv og hvad der er vigtigt for dem at holde fast i. Personalet har fokus på hvad beboerne selv kan, og det er vigtigt at holde fast i disse funktioner og hvor der er behov for hjælp eller støtte finder vi sammen løsninger. Løsninger kan også være med hjælp fra velfærdsteknologi, så man dermed har mulighed for at holde fast i livskvalitet.