Pårørende skal føle sig meget velkommen på Hospicehjemmet og der bliver altid mulighed for at de kan være en del af huset. Der bliver for pårørende mulighed for at sove og spiser med. Dette aftales med personalet og vil koste et fast beløb pr. døgn. Der bliver to små køkkener hvor patienterne og pårørende har mulighed for at lave mad eller bage kage sammen. Vi ønsker at alle skal føle sig hjemme, og her er de pårørende en vigtig brik. Det at være sammen med sin familie, giver den enkelte patient glæde og tryghed.

Børn og børnebørn
Skal også føle sig velkommen og have lyst til at kommer på besøg. Derfor arbejder vi hen imod at der kommer en legeplads udenfor og at der bliver små hjørner med nogle børneaktiviteter.

Husdyr
Hvis man ønsker at medbringe et husdyr, skal det aftales med den daglige leder. Det forventes, at dyret er på egen stue og at patienterne og deres pårørende kan passe det. Enkelte situationer kan være anderledes.

Eksempel – Geerlingshospice (Organisation Sevagram) – Holland